Contract De  Finanțare nr Nr 913 din 21/08/2017

 

 

Tip proiect

Parteneriat pentru transfer de cunoștințe

Activități

tip D

CONTRACT SUBSIDIAR

Cercetare industrială și/sau dezvoltare experimentală în colaborare efectivă între organizația de cercetare și întreprindere

Nr 913 din 21/08/2017

Obiectiv

Transfer rapid de cunoștințe și sprijin tehnico-științific în realizarea de produse și tehnologii competitive în întreprinderi specifice domeniului bioeconomie și producerii de bioresurse/bioprod”, (ID: P_40_339, My SMIS 105551, contract de finanțare nr. 80/08.09.2016),

Titlul Proiectului:

 Sistem mobil pentru productie de energie electrica din surse alternative (solar + eolian) pentru aplicatii agricole si servicii de monitorizare, teletransmisie si management al culturilor agricole

 Cod Smis 2014+

  105551

Autoritatea Contractantă:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării

 

Proiect tehnic

 

Imagini desfasurare proiect

 

 

7 easy ways to go green for Earth Day - ABC7 New York