Prioritatea De Investiții

 Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

 Obiectiv Specific

„Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale - Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)”

Titlul Proiectului:

Model experimental de testare generator hidrogen HHO prin electroliza apei

 

 

Durata proiect:

12 luni

Perioada Proiect

01/01/2020 - 31/12/2020

Obiectivul General Al Proiectului

Obiectivul principal al acestei propuneri de proiect este validarea experimentala a unui nou concept de generator de hidrogen, bazat pe cercetarile anterioare. Rezultatele proiectului vor reprezenta baza devoltarii unui nou produs competitiv pentru piata energiei regenerabile. Tehnologia propusa este relevanta în contextul decarbonizarii sectorului energetic si al integrarii sistemelor de energie regenerabila în apropierea zonelor populate dar si ca urmare a crizei energetice cauzate fie de schimbarile climatice fie de factori geo-politici.

Descriere tehnica

Un electrolizor este un echipament științific care împarte moleculele polarizate în ioni. În acest caz, va împărți apa în hidrogen și oxigen gazos. Un electrolizor cu celule uscate este un electrolizor care este complet închis; celălalt tip este un electrolizor cu celule umede care poate fi format din două plăci metalice într-un vas cu apă.

 

Electrolizatorul folosește sarcina ionică diferită de pe diferiții atomi din moleculă pentru a o împărți în atomii sau moleculele încărcate, de exemplu, apa se împarte în hidrogen și oxigen, deoarece în molecula de apă, hidrogenul este ușor încărcat pozitiv. iar oxigenul este puțin încărcat negativ.

 

Aceste sarcini sunt doar foarte mici, +1 electron volt (ev) pentru fiecare hidrogen și -2 ev pe fiecare atom de oxigen. Doar pentru comparație, 1 electron volt este 1,6×10−19 Coulomb (c) și 1 Coulomb este sarcina transportată de un curent constant de un amper într-o secundă. Hidrogenul este atras de electrodul sau catodul încărcat negativ, iar oxigenul este atras de electrozii sau anozii încărcați pozitiv. La anozi, ionii de oxigen pierd un electron și se leagă pentru a forma oxigen gazos, la catozi ionii de hidrogen primesc un electron din catod și apoi se leagă pentru a forma hidrogen gazos. Acest transfer de electroni de la și către electrozi completează circuitul și permite curgerea curentului.

 

Un catalizator poate fi folosit pentru a eficientiza procesul prin reducerea energiei necesare pentru a începe procesul; catalizatorul poate fi hidroxid de sodiu într-un amestec de la 1 la 40 cu apă deionizată. Apa nu trebuie deionizată, dar prelungește durata de viață a unității, deoarece mineralele și alte chestii nu se vor acumula pe electrozi.

 

Electrozii sunt fabricați din oțel inoxidabil 304 cu grosimea de 1.5mm, deoarece este destul de stabil și nereactiv, cel mai bun material ar fi aurul, dar asta ar costa mult prea mult. Există două modele diferite, singura diferență este locația unei găuri de 3 mm, această gaură permite ca apa și electrolitul să se egalizeze în celulele electrolizatorului, iar găurile mai mari permit gazele să iasă.

 

 

 

 

 

Vedere placi metalice si PVC

 

 

 

 

 

Purjare hidrogen

 

 

Recipent apa distilata cu hidroxid de sodiu

 

 

Generator elctroliza in placi de otel de 1.5mm (3mm capete)

 

 

 

Putere absorbita ~3kw

 

 

Punte redresoare monofazica

 

 

Generare hidrogen ~10litri/min

 

 

Punte redresoare AC 230V – DC 230V

KBPC3510 Punte redresoare patrata 35A 1000V RoHS

 

 

 

Vedere generala

 

 

 

 

 

7 easy ways to go green for Earth Day - ABC7 New York