Contract De Finanțare Nr. nr 7452 din 23/12/2021

 Cod SMIS 2014+:

137967

Cod apel:

POR/780/2/2

 Axa prioritară 2

 Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

 Prioritatea de investiții 2.2

 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Cod apel:

POR/780/2/2/ Îmbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Componenta 1

2.2-IMM-Relansare (SE, SM, SV)

Schema de ajutor de stat

Schema de ajutor de minimis pentru îmbunatațirea competitivitatii economice prin cresterea productivitații muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2.A, Schema de ajutor de stat regional pentru investitii pentru îmbunatațirea competitivitații economice

prin cresterea productivitații muncii în IMM în cadrul POR 2014-2020, Prioritatea de investitii 2.2.A

Denumire proiect

Cresterea competitivitatii societatii ROLIX IMPEX SERIES SRL prin crearea unei noi unitati de productie

Loc implementare

Localitatea Busteni, Judetul Prahova

Durata contractului:

12 de luni

Autoritatea Contractantă:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

Organismul Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Perioada proiect

01/12/2021 - 30/09/2022

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului este cresterea competitivitatii si dezvoltarea societatii pepiata de nisa a dispozitivelor de dezinfectie

utilizate intens in contextul actual al pandemiei, prin achizitia de echipamente tehnologice moderne, in vederea introducerii in productie a dispozitivelor de dezinfectie cu lumina ultravioleta UV-C.

Obiective specifice

1. Cresterea numarului de angajati cu norma intreaga pe perioada nedeterminata cu 2 angajati noi si mentinerea lor pe perioada de monitorizare a proiectului (perioada de implementare a proiectului si 3 ani dupa finalizarea implementarii). Un loc de munca va fi din categoria persoanelor defavorizate;

2. Crearea unei noi unitati de productie prin dotarea locatiei de implementare a proiectului cu 13 echipamente tehnologice si dotari performante si 2 active necorporale;

3. Introducerea a 8 produse noi cu grad mare de noutate si originalitate din domeniul dispozitivelor de dezinfectie cu lumina ultravioleta UV-C pentru protectia sanatatii persoanelor:

- docUVcleaner: dispozitiv UV-C pentru dezinfectat documente, bancnote;

- maskUVcleaner: dispozitiv UV-C pentru dezinfectat obiecte de mici dimensiuni cum ar fi: masti de protectie, ochelari, manusi, viziere, etc.;

- airUVcleaner: dispozitiv UV-C pentru dezinfectat aerul din incapari de maxim 36 mp;

- airCVcleaner v2: dispozitiv UV-C pentru dezinfectat aerul din incapari de maxim 50 mp complet automatizat;

- minisurfaceUVcleaner: dispozitiv UV-C pentru dezinfectat suprafete din incaperi de mici dimensiuni cum ar fi: holuri, sas-uri, lifturi, dulapuri, autoturisme, magazii;

- surfaceUVcleaner: dispozitiv UV-C pentru dezinfectat suprafete din incaperi diverse;

- bandUVcleaner: dispozitiv UV-C pentru dezinfectat obiecte de diverse dimensiuni cu inaltime maxima de 30 cm;

- 360surfaceUVcleaner: dispozitiv dezinfectat UV-C mobil pentru incaperi de diverse dimensiuni.