www.fonduri-ue.ro                                                          www.inforegio.ro                                                       facebook.com/inforegio.ro

 

 

 

 

 

 

Contract De Finanțare Nr. 8084 din 01.02.2023 SMIS-156492PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020

 

 Axa Prioritară 1

 Promovarea transferului tehnologic

 Prioritatea De Investiții

 Promovarea investițiilor în cercetare-inovare, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general

 Obiectiv Specific

„Creşterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării “Inițiativei Regiuni mai puţin dezvoltate” în România - Dezvoltarea unui model conceptual inovativ (Proof-of-Concept)

Titlul Proiectului:

 Validarea conceptului de turbină eoliană dezvoltată pentru zone rezidențiale

 Cod Smis 2014+

 156492

Componenta 1

POR/2022/1/1.1/OS1.2/2-Proof-of-Concept

Schema De Ajutor De Stat

Schema de ajutor de minimis în cadrul initiativei „DG Regio pentru regiuni mai putin dezvoltate“, POR 2014-2020, Axa Prioritara 1, Obiectivul Specific 1.2

 

 

Durata Contractului:

18 de luni

Perioada Proiect

01/07/2023 - 31/12/2023

Autoritatea Contractantă:

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia (ADR Sud Muntenia)

Obiectivul General Al Proiectului

Obiectivul principal al acestei propuneri de proiect este validarea experimentala a unui nou concept de turbina eoliana, bazat pe cercetarile anterioare. Rezultatele proiectului vor reprezenta baza devoltarii unui nou produs competitiv pentru piata energiei regenerabile. Tehnologia propusa este relevanta în contextul decarbonizarii sectorului energetic si al integrarii sistemelor de energie regenerabila în apropierea zonelor populate dar si ca urmare a crizei energetice cauzate fie de schimbarile climatice fie de factori geo-politici.

Start proiect

Comunicat de presa inceput proiect

Afis inceput proiect

Etape

Etapa 1

 

Etapa 2

 

Etapa 3

 

Descriere proiect

Diseminare informatii proiect (Rapoarete privind concluziile de cercetare)

Sfarsit proiect

Comunicat de presa sfarsit proiect

Afis sfarsit proiect

 

 

7 easy ways to go green for Earth Day - ABC7 New York

www.fonduri-ue.ro                                                          www.inforegio.ro                                                       facebook.com/inforegio.ro