Contract De Finanțare Nr. 92PTE 2022

Denumirea Programului din PN III:

Programul 2 - Creșterea competitivității economiei românești prin cercetare, dezvoltare și inovare

Denumirea Subprogramului:

Subprogramul 2.1 - Competitivitate prin cercetare, dezvoltare și inovare

Tip proiect:

Proiect de Transfer la operatorul economic

Titlul proiectului:

Validarea prototipului de Micro-Turbină Eoliană cu Ax Vertical pentru Integrarea în Arhitectura Urbană

Durata contractului:

24 de luni

Autoritatea Contractantă:

Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

https://uefiscdi.gov.ro

Contract de finanțare pentru implementarea proiectului

PN-III-P2-2.1-PTE-2021-0589

Denumire proiect

„Validarea prototipului de Micro-Turbină Eoliană cu Ax Vertical pentru Integrarea în Arhitectura Urbană”

Perioada proiect

21/06/2022 - 20/06/2024

Rezumatul proiectului

Prezentul proiect are ca scop dezvoltarea, fabricarea și validarea în condiții reale de funcționare a unui nou concept de turbină eoliană de forma unui copac, pentru integrarea mai facilă în zonele urbane și în vecinătatea acestora. Prototipul de turbină eoliană de forma unui copac este compus din mai multe micro-turbine de tip Savonius. Prin intermediul prototipului propus se urmărește producerea de energie regenerabilă la scară mică, turbina fiind potrivită pentru aplicații în sectoarele economice ce prezintă potențial de dezvoltare, care înglobează consumatori de nivel mic sau mediu. Implementarea unui astfel de proiect va duce la creșterea competitivității mediului

economic prin asimilarea rezultatelor din cercetarea științifică anterioară a organizației partenere și transferul acestora la firma coordonatoare în vederea dezvoltării și fabricării prototipului. În urma validării acestuia în condiții reale de exploatare, se va oferi pieței un sistem operațional competitiv.

Start proiect

Afis

Prezentare succinta

Prezentare

Etape

Etapa 1

 

Etapa 2

 

Etapa 3

 

Raportare finala

Fotografii proiect

Foto

 

 

7 easy ways to go green for Earth Day - ABC7 New York