Collaboration Tools - Collaborative Research - Nazarbayev University  LibGuides at Nazarbayev University

ROLIX - Proiecte de Cercetare conduse sau in parteneriat

 

PERIOADA

PARTENER

NUME PARTENER

DENUMIRE PROIECT

ID proiect

Stadiu

2012

ICTCM

Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii Masini SA - ICTCM

Masina de taiere materiale metalice si nonmetalice cu jet de apa

ID_159757855

Finalizat 2014

2014 - 2017

NORWAY GRANTS

Innovation Norway, NORWAY GRANTS 2009-2014

„TURBINA EOLIANA VERTICALA CU ROTOR CU DUBLU EFECT - MODEL INDUSTRIAL SI TEHNOLOGIE ” Acronim: “EOLVERT” Vertical wind turbine with double effect rotor - Green industry - Romania

ANROG - 2013/108282

Finalizat - 2017

2015 -2016

ROLIX

ROLIX

Masina de taiere cu plasma 1

 

Finalizat - 2016

2016 -2017

ROLIX

ROLIX

Presa cu ax vertical

 

Finalizat - 2017

2017 - 2018

ROLIX

ROLIX

Masina de gaurit teava

 

Finalizat - 2018

2017 - 2018

ROLIX

ROLIX

Masina de indoit Teava

 

In dezvoltare

2017 - 2018

ROLIX

ROLIX

Masina de debavurat (abrazat, finisat, centrifugat) rotativa

 

Finalizat - 2018

2017 - 2018

ROLIX

ROLIX

Dispozitiv pneumatic pentru fixat tevi rectangulare sau rotunde

 

Finalizat - 2018

2018 - 2019

ROLIX

ROLIX

Masina de taiere cu plasma 2

 

Finalizat - 2019

2018 - 2019

INOE

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

“Tehnologii eco-inovative de valorificare a deseurilor de biomasa – ECOVALDES”

SMIS 105693

ID P_40_210 cod SMIS2014+: 105693, contractul de finanțare nr.129/23.09.2016

Finalizat - 2019

2017 - 2020

INMA

Institutul Naţional De Cercetare - Dezvoltare Pentru Maşini Şi Instalaţii Destinate Agriculturii Şi Industriei Alimentare – Inma

„Sistem mobil pentru productie de energie electrica din surse alternative (solar + eolian) pentru aplicatii agricole si servicii de monitorizare, teletransmisie si management al culturilor agricole”
SMIS 105551

„Transfer rapid de cunoștințe și sprijin tehnico-științific în realizarea de produse și tehnologii competitive în întreprinderi specifice domeniului bioeconomie și producerii de bioresurse/bioprod”, (ID: P_40_339, My SMIS 105551, contract de finanțare nr. 80/08.09.2016),

In desfasurare

2018 - 2021

COMOTI

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

„Cercetarea si dezvoltarea unei instalatii mobile de obtinere a energiei regenerabile eoliene”
SMIS 105890

ID: P_40_309, cod SMIS2014+ 105890, Contractul de finanțare nr. 9/01.09.2016

In desfasurare

2018

COMOTI

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

Analiza acustica asupra turbinelor eoliene cu ax vertical

Finalizat - 2018

2018

COMOTI

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

Numerical determination of the nominal point of a wind turbine

Finalizat - 2018

2019

COMOTI

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

“Cresterea eficientei unei turbine eoliene cu ax vertical cu ajutorul metodelor de control al curgerii”

Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare, ”Cecuri de inovare”

Contract nr.: 177CI / 04/07/2018

Cod proiect: PN-III-P2-2.1-CI-2018- 1032

Finalizat - 2019

2019

COMOTI

Coordonator - ROLIX IMPEX SERIES SRL

Partener 1 - Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

Partener 2 - UNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ – NAPOCA

Partener 3 - UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

Dezvoltarea unui prototip de turbină eoliană contra-rotativă cu ax vertical destinată zonelor rezidențiale.

Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1.

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0601

 

Depus - 2019

2019

COMOTI

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

Dezvoltarea unui prototip de micro-turbină eoliană cu ax vertical pentru aplicații urbane

Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1.

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0523

Depus - 2019

2019

INMA

Institutul Naţional De Cercetare - Dezvoltare Pentru Maşini Şi Instalaţii Destinate Agriculturii Şi Industriei Alimentare – Inma

Tehnologie inovativă pentru semănarea de precizie a parcelelor experimentale cu culturi de cereale păioase

Programul 2 - Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1.

PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0282

Depus - 2019

2020

TB

TB

Cercetarea – dezvoltarea unei turbine cu ax vertical inovative

Mysmis: 122312

Contractat

2020

Rolix-Industrial

Shied

INDUSTRIAL SHIELD SRL

“Cercetarea, dezvoltarea si lansarea in productie a Sistemului de Propulsie Integrat (SPI) pentru vehicule electrice”

Mysmis: 108699

Contractat

 

 

 

 

 

 

2020

INMA

Institutul Naţional De Cercetare - Dezvoltare Pentru Maşini Şi Instalaţii Destinate Agriculturii Şi Industriei Alimentare – Inma

Simulare parametri lampi UVC

Proiect intern in parteneriat

Finalizat 05/2020

2020

INOE

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Tehnologii eco-inovative de valorificare a deșeurilor de biomasă – ECOVALDES

Realizarea De Transportor Biomasă Tocată- MODEL EXPERIMENTAL

Contractul de finanțare nr.406/14.05.2016

ID P_40_210

Mysmis: 105693 –ME

Contract subsidiar de tip D nr.: 535 / 10.06.2020, MODEL EXPERIMENTAL

Contractat

2020

INOE

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Tehnologii eco-inovative de valorificare a deșeurilor de biomasă – ECOVALDES

Realizarea De Transportor Biomasă Tocată- PROTOTIP prin transformarea din Model experimental

Contractul de finanțare nr.407/14.05.2016

ID P_40_210

Mysmis: 105693 –ME

Contract subsidiar de tip D nr.: 536 / 10.06.2020, MODEL EXPERIMENTAL

Contractat

2020

INOE

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Tehnologii eco-inovative de valorificare a deșeurilor de biomasă – ECOVALDES

Realizarea Tunel Uscare Biomasă - MODEL EXPERIMENTAL

Contractul de finanțare nr.404/14.05.2016

ID P_40_210

Mysmis: 105693 –ME

Contract subsidiar de tip D nr.: 537 / 10.06.2020, MODEL EXPERIMENTAL

Contractat

2020

INOE

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Tehnologii eco-inovative de valorificare a deșeurilor de biomasă – ECOVALDES

Realizarea Tunel Uscare Biomasă - PROTOTIP prin transformare

din Model experimental

Contractul de finanțare nr.405/14.05.2016

ID P_40_210

Mysmis: 105693 –ME

Contract subsidiar de tip D nr.: 538 / 10.06.2020, MODEL EXPERIMENTAL

Contractat

2020

Rolix

Techological

INOE

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Tehnologii eco-inovative de valorificare a deșeurilor de biomasă – ECOVALDES

Realizarea De Tocător Biomasă - PROTOTIP prin transformare

din Model experimental

Contractul de finanțare nr.397/12.05.2016

ID P_40_210

Mysmis: 105693 -ME

Contractat

2020

INOE

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Tehnologii eco-inovative de valorificare a deșeurilor de biomasă – ECOVALDES

Realizarea De SNEC pentru transport Biomasă - MODEL EXPERIMENTAL

Contractul de finanțare nr.405/14.05.2016

ID P_40_210

Mysmis: 105693 –ME

Contract subsidiar de tip D nr.: 847 / 10.06.2020, MODEL EXPERIMENTAL

Contractat

2020

INOE

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Tehnologii eco-inovative de valorificare a deșeurilor de biomasă – ECOVALDES

Realizarea De SNEC pentru transport Biomasă - PROTOTIP prin transformare

din Model experimental

 

Contractul de finanțare nr.405/14.05.2016

ID P_40_210

Mysmis: 105693 –ME

Contract subsidiar de tip D nr.: 848 / 10.06.2020, MODEL EXPERIMENTAL

Contractat

2020

Rolix

TENSOR

Calcul turbina eoliana cu ax vertical folosind metoda computational fluid dynamics (CFD)

Contract de servicii digitale

Finalizat 12/2020

12.2021-09.2022

Rolix

Rolix - Busteni

Cresterea competitivitatii societatii ROLIX IMPEX SERIES SRL prin crearea unei noi unitati de productie

Contractul de finanțare nr 7452 din 23/12/2021

SMIS 137967

Cod apel: POR/780/2/2/Îmbunătăţirea
competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în IMM-uri, în sectoarele competitive identificate în SNC

Finalizat

02.2022-07.2022

Rolix

ARIA

Cercetare stiintifica industriala privind tehnologiile si componentele inovatoare bazate pe inteligenta artificiala utilizabile in d ezvoltarea unui nou produs inovativ de tip asistent virtual inteligent cu aplicabilitate in domeniul de business coaching

Proiect intern

Finalizat

2022

Rolix

Rolix - Busteni

Lămpile UV şi siguranţa personalului uman

Proiect intern

Finalizat 09/2022

02.2022-06.2022

Rolix

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Elaborarea de tehnologii eficiente energetic în aplicaţiile de nişă ale fabricaţiei subansamblelor mecanohidraulice la cerere şi mentenanţei echipamentelor hidraulice mobile - modelul experimental

 

 

Contractul de finanțare nr. 119 din 08.02.2022 aferent contract subsidiar 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018, aferent cererii de finanțare, ID: P_40_415, cod SMIS2014+: 119809

Finalizat

06.2022-06.2024

Rolix

Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI

Validarea prototipului de Micro-Turbină Eoliană cu Ax Vertical pentru Integrarea în Arhitectura Urbană

COPACEL CU TURBINE

PNCDI III - Programul 2

Subprogramul 2.1 – Proiect de transfer la operatorul

economic (PTE-2021)

CONTRACT DE FINANȚARE

PENTRU EXECUȚIE PROIECTE

NR. 92PTE ⁄  21.06.2022

https://uefiscdi.gov.ro

Contractat

06.2022-09.2022

Rolix

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Realizare prototip stand 22 kW pentru testarea pompelor hidraulice

Contractul de finanțare nr. 614 din 06.06.2022 aferent contract subsidiar 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018, aferent cererii de finanțare, ID: P_40_415, cod SMIS2014+: 119809

Contractat

06.2022-09.2022

Rolix

Institutul National de cercetare –dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000

Realizare prototip modul achiziție date pentru stadul de testare a pompelor hidraulice

Contractul de finanțare nr. 615 din 06.06.2022 aferent contract subsidiar 6/AXA1/1.2.3G/25.06.2018, aferent cererii de finanțare, ID: P_40_415, cod SMIS2014+: 119809

Contractat

08-2022

12-2023

Rolix si

Partener:

Energiunion as

Norway Program

- Energy Programme

“Increased capacity to deliver renewable energy from photovoltaic systems for Rolix Impex Series SRL”

Project number:

2021/335829

 

Contractat

 

 

Desk research: o que é e como elaborar o seu | by Mergo | Medium | //ux.blog